Ullerup Bæk Skolen

Vi skaber fremtiden

Billedet på sidehoved
Billedet på sidehoved
Billedet på sidehoved
Billedet på sidehoved
Billedet på sidehoved
Billedet på sidehoved
image

Skolebestyrelsen på Ullerup Bæk Skolen

 

Skolebestyrelsen for Ullerup Bæk Skolen består af
•    3 medarbejderrepræsentanter (valgt for 1 år)
•    3 elevrepræsentanter (valgt for 1 år)
•    7 forældrerepræsentanter (valgt for 4 år)
Repræsentanterne er valgt på de tre matrikler Afd. Skolesvinget, Afd. Nørre Allé                        og Afd. Skjoldborgsvej, så hele Ullerup Bæk Skolen er repræsenteret.

Skolebestyrelsens arbejde
Skolebestyrelsen arbejder med at finde frem til de værdier, der skal danne grundlag for, hvordan skolen skal være som læringssted og som arbejdsplads. Det er vi rigtig godt i gang med, blandt andet i forbindelse med den ændrede skolestruktur i Fredericia Kommune og i forhold til den nye skolereform, som vi har beskæftiget os med i løbet af de sidste 2-3 år. Derfor har vi beskrevne værdier og en vision, som vi er nået frem til gennem diskussion, debat og beslutning på hele skolen.

Skolens vision og værdier finder du HER

Når vores målsætninger og værdier er fastlagt, har vi pligt til efterfølgende at følge arbejdet til dørs ved at indføre disse beslutninger helt ud i alle krogene på hele skolen. Hver gang skolebestyrelsen beslutter et princip for skolens virke på et specifikt område, vil man skulle forholde sig til, om det pågældende princip er i god tråd med vores vision og værdier.

Fokus: Skole-hjemsamarbejde
For eksempel vil noget af det første, som skolebestyrelsen arbejder videre med fra det forgangne skoleår,                                        være en gennemgribende revision af skolens princip for skole-hjemsamarbejde.
Som en udløber af den nye skolereform, men også fordi det er et klart ønske fra skolebestyrelsen om at dreje kulturen vedrørende forældre i skolen i denne retning, vil principperne for skole-hjemsamarbejdet nu også komme til at handle om aktive forældre ind i skolen. Det færdige princip skal medvirke til at fremme skolens værdier, som er Faglighed, Respekt, Anerkendelse, Trivsel og Engagement.

Du  kan læse vores folder om det gode skole-hjemsamarbejde, hvis du klikker HER

Principper understøtter skolens vision og værdier
Skolebestyrelsens arbejde vil også i de kommende år handle meget om at understøtte, at skolen bevæger sig i den retning, vi har vedtaget og udtrykt i vores vision og værdier. Det gør vi ved at udarbejde og følge op på indføringen af principper for de centrale områder af skolens virke.
Det kan for eksempel være Ordens- og samværsregler, Principper for timefordeling/ tilrettelæggelse af medarbejdernes arbejdstid, Principper for vikardækning, Principper for samarbejde med skolens interessenter og samarbejdsparter - og mange andre.