Ullerup Bæk Skolen

Vi skaber fremtiden

Billedet på sidehoved
Billedet på sidehoved
Billedet på sidehoved
Billedet på sidehoved
Billedet på sidehoved
Billedet på sidehoved
image

I 2008 indgik Fredericia Kommune en samarbejdsaftale med Team Danmark omkring udnævnelsen til eliteidrætskommune. I den forbindelse blev der oprettet to idrætsskoler i Fredericia, som skulle varetage satsningen på folkeskoleområdet. I forbindelse med den nye samarbejdsaftale samt omlægningen af skolestrukturen i Fredericia blev den nye Ullerup Bæk Skolen udpeget til at være Fredericia Kommunes idrætsskole.


Det at være idrætsskole indebærer, at vi som skole har forpligtiget os på at udbyde seks timers idræt til minimum en årgang til og med 6. årgang samt udbyde idræts- og talentklasser i udskolingen.


At være idrætsskole sætter retningen for vores skole. Vi har som en naturlig følge et stort fokus på idræt og bevægelse, eleverne på skolen bliver undervist af idrætsfagligt personale, som for de flestes vedkommende også har modtaget yderligere efteruddannelse inden for området. Vi har ligeledes nedsat en styregruppe til at tage hånd om vores visioner og fokusområder. Du kan læse mere om idrætsskolens visioner ved at klikke HER.