Ullerup Bæk Skolen

Vi skaber fremtiden

Billedet på sidehoved
Billedet på sidehoved
Billedet på sidehoved
Billedet på sidehoved
Billedet på sidehoved
Billedet på sidehoved
image

Når dit barn går på Ullerup Bæk Skolen, vil det være varieret, hvordan han/hun oplever undervisningen inden for idrætsskolen. Nogle elever vil opleve at have meget idræt på skemaet, og andre vil opleve at have både idræt og bevægelse/motion på skemaet.


Vi har valgt at anskue begge områder ud fra det samme princip, nemlig det brede idrætsbegreb. Med det brede idrætsbegreb ønsker vi, at eleverne får mulighed for at erhverve sig nogle grundfærdigheder til at kunne klare sig gennem et mangesidet bevægelsesliv.

Vi har fokus på aldersrelateret træningskoncept og på et alsidigt idrætsliv. Vi ønsker at skabe bevægelsesglæde for alle børn på skolen og ikke kun for dem, som i forvejen har et aktivt idrætsliv.


Kort sagt: Idræt og bevægelse fylder rigtig meget på Ullerup Bæk Skolen!