Ullerup Bæk Skolen

Vi skaber fremtiden

Billedet på sidehoved
Billedet på sidehoved
Billedet på sidehoved
Billedet på sidehoved
Billedet på sidehoved
Billedet på sidehoved
image

Fredericia Kommune opretter klasser for talenter i idræt på Ullerup Bæk Skolen. Talenterne får fri til elitetræningen to gange om ugen, tirsdag og torsdag morgen kl. 7.45 - 9.30. Træningen foregår i eliteklubberne.
Ved at placere elitetræningen i klubberne, bliver det eliteklubberne, der er ansvarlige for at opbygge og udvikle eliteidrætsmiljøerne i samarbejde med kommunens eliteidrætsorganisation Fredericia Eliteidræt.

Med henblik på at understøtte udviklingen af attraktive idrætsmiljøer samles klubberne om træningerne i de enkelte idrætsgrene i og ved Fredericia Idrætscenter. Det er eliteklubberne, der udvælger talenterne til at indgå i morgentræningen. Udvælgelsen foregår efter en procedure, der tager højde for retningslinjer og kriterier for optagelse i "din idræt".

Samtidig med at talenterne får fri til elitetræning i eliteklubberne, tilbydes øvrige elever i 7-9. klasse et tilsvarende antal timer i idræt på skolens idrætslinje.

 

HVORDAN KOMMER JEG MED?

Eliteidrætsordningen – talentklasser i idræt i folkeskolen

Et tæt samarbejde mellem Fredericia Eliteidræt, eliteidrætsklubberne og idrætsskolen Ullerup Bæk giver dig muligheder for at kombinere talenttræning med skolegang.

Ullerup Bæk Skolen har talentklasser i sport i samarbejde med Team Danmark og Fredericia Eliteidræt, hvor du som idrætstalent har mulighed for at kombinere eliteidræt/talenttræning med almindelig skolegang. Elever i talentklasserne får fri til at kunne deltage i morgentræning tirsdag og torsdag fra kl. 7.45 – 9.30.
 

Retningslinjer for optagelse i din idræt - morgentræning

Det formelle i forhold til ansøgningsfrister skal naturligvis overholdes (læs mere om dette på www.fredericiaeliteidraet.dk ). Der optages kun udøvere, som i folkeskoleregi ønsker et skoleskifte til Ullerup Bæk Skolen. Den enkeltes niveau bestemmes af talentpotentiale samt viljen, evnen og muligheden for at udvikle talentet.


Udvælgelsen tager udgangspunkt i følgende mål for morgentræningen i din idræt

• Vi vil være med til at forme og skabe talenter (kvalificere/modne).
• Vi vil videreudvikle talenterne (gøre de bedste bedre) ved at supplere klubbernes arbejde.
• Vi vil skabe et eliteidrætsmiljø for unge på tværs af klubberne.