Ullerup Bæk Skolen

Vi skaber fremtiden

Billedet på sidehoved
Billedet på sidehoved
Billedet på sidehoved
Billedet på sidehoved
Billedet på sidehoved
Billedet på sidehoved
image

Afdeling Damvej 3.-6. klasse

Damvej 1

7000 Fredericia

Telefon 7210-5810

Mail [email protected] & [email protected]

Personale på Damvej

1 distriktsfritidsleder

1 pædagogisk leder

1 koordinator

5 pædagogiske medarbejdere

3 pædagoger tilknyttet fra Fr. Odde.

Studerende

Åbningstid:

Mandag - torsdag kl. 14.00 – 17.00.

Fredag kl. 14.00 - 16.30.

På skolefri hverdage er der ligeledes åben for 3.-4. Klasserne fra kl. 08.00

Heldagspladser fra kl. 6.30.

Junioraftenklub 100,00 kr. Øvrige priser for moduler på Damvej se kommunens hjemmeside

Juli er betalingsfri, medmindre der ønskes sommerferiepasning. Sommerferiepasningspriser kan ses på kommunens hjemmeside

Der ydes søskenderabat og økonomisk friplads efter gældende regler.

 

Ullerup Bæk skolens

Fritidstilbud for 3.-6. årgang

Afd. Damvej

Godt at vide om Damvej

velkommen

På Damvej vil du møde troværdige og engagerede voksne, der vil udvikle rammer for det gode børne- og ungdomsliv med plads til forståelse og rum for forskelligheder.

Her kan børn og unge opbygge venskaber og relationer.

Vi møder som udgangspunkt børn, unge og voksne med en anerkendende tilgang.

Det betyder at vi møder andre med respekt og giver plads til forskellighed.

Vi lægger vægt på nærvær og trivsel i vores daglige pædagogiske arbejde.

Adresse og telefonnummer

Afdeling Damvej Fritid

3.– 6. årgang

Damvej 1

7000 Fredericia 72105810

Afdeling Damvej Fritid er en del af Ulle-rup Bæk distriktets fritidstilbud i Frede-ricia kommune til børn fra 3.-6. årgang.

Ind og udmeldelse

Indmeldelse/udmeldelse og ændringer af modul skal ske digitalt via www.borger.dk.

Udmeldelsesfristen er på 2 måneders varsel til den 1. i en måned.

Junioraftenklub

Hvis du går i 4 - 6 klasse kan du komme i

Juniorklub tirsdag og torsdag fra kl. 18.00 - 21.00. i perioden 1.10.22017 til 31.3.3018 derodover åbent kl. 17.30 til 20.30

Aftenklubben på Damvej er et sted hvor man kan komme og hygge sig med sine venner. Det er samtidig et sted hvor man kan komme og deltage i aktiviteter, enten på de kreative værksteder, eller på Byggeren. Hvis børnene har et ønske om noget de kunne tænke sig at få arrangeret eller lave på et af værkstederne, så står personalet altid klar til at hjælpe med at føre ideerne ud i livet, så vidt muligt. Så hvis du sidder hjemme og keder dig tirsdag og tors-dag aften, så kom i klubben og være sammen med dine venner.

Vi benytter både instagram og snap-chat til at informere omkring de mange ting der foregår i aftenklubben.

På Instagram hedder vi: damvej1

På Snapchat hedder vi: Damvej

Kontingent. 100 kr. pr. måned.

 

Glidende overgang for alle 2 klasserne tilbydes fra d. 1. marts hvert år og alle som ønsker denne ordning på Damvej bliver optaget. Priserne og modulvalgene er fortsat som på Skjoldborgsvej indtil 3. klasse. Fristen for tilmelding er fast d. 1. februar. hvert år. Det betyder at børn som ikke er meldt til inden d. 1. februar SKAL vente til august.

 

Bespisning

Der er på Damvej ikke en daglig bespisning af børnene. En til to gange i ugen tilbydes der lettere snacks, og der tilbydes bl.a. frugt og bål mad.

I forbindelse med snacks tages der hensyn til børn med allergi og børn fra andre kulturer.

Sundhedspolitik

Det betyder at vores medlemmer ikke må have slik, sodavand, kage og chips og lign. usundt med på Damvej.

Informationer og nyhedsbrev

Vi vil gerne opfordre til at forældre bakker op omkring deres barns fritidstilbud og holder sig orienteret og orientere os om fravær m.v. via intra og/eller Tabulex. I kan også følge os via Ullerup Bæk distriktets Facebook side "Ullerup Bæk Skolen".

Inklusionsgruppen

Frederiksodde skolen har en inklusionsgruppe på Damvej.

Der er pt. 8 børn tilmeldt i dagstilbuddet og 3 indmeldt i vores juniorklubtilbud tirsdag aften.

Der er fast 3 pædagoger fra Frederiksodde tilknyttet gruppen, som på skift er tilstede på Damvej. Inklusionsgruppens børn deltager på lige fod med de øvrige børn i hverdagen og i hverdagens aktiviteter og arrangementer.

På Damvej er der mulighed for

 sjov og ballade

 kreativitet og aktiviteter

 udeliv, dyrehold, ridning

 idræ, leg og hygge

Daglige aktiviteter

På de kreative værksteder er der bl.a. mulighed for at arbejde med stofmaling, farvning & tegning – keramik - porcelænsmaling – skind – glas - ovnformet glas – lysestøbning - udskæring i pap.

På Træværkstedet kan man lave næ-sten alt i træ.

I Salen er der bl.a. mulighed for leg og bevægelse som indendørsfodbold, stik-bold og hockey.

Vi tilbyder bl.a. også bordtennis - pool - bordfodbold og airhockey m.m.

Musik Sang og samspil - syng karaoke og spille på instrumenter

Foruden de daglige aktiviteter er der mulighed for at deltage i:

Ridning – hoppepude og en masse andre spændende og sjove aktiviteter . En gang i ugen hygger vi som nævnt med dejlig mad i bål hytten på byggeren.

Vi definerer kreativitet som væsentlige skabende processer i arbejdet med børn. Vi arbejder med naturens, håndværksmæssige og musiske kreative processer, hvor i der skabes rum for leg, læring og udvikling. De kreative processer udfoldes både i det daglige og i de planlagte værkstedsaktiviteter.

Byggelegepladsen

Byggelegepladsen er på 6.000 m2, hvor der er mulighed for: Boldbane - et område hvor børnene kan få deres egne huse - bålplads - svømmebassin samt diverse legeredskaber. Klubben har 2 heste. Ridningen foregår på lukket bane og kun under opsyn af en ride ærer. Vi har også en lille firehjuls crosser, der køres kun under opsyn. Både ridning og kørsel kræver en forældretilladelse.

Påklædning m.m.

Børnene er både ude og inde, så giv dem tøj på, der kan tåle, at de rører sig og som er varmt nok til, at de også kan være ude om vinteren. Det er ikke muligt at opbevare tøj fra dag til dag, på institutionen. Vi kan ikke påtage os ansvaret for tøj, legetøj, penge m.v. som børnene medbringer.

Glemt tøj, ting og sager opbevares i baren til afhentning. Tøj og ting der ikke er afhentet inden 2 mdr. afleveres herefter til genbrug.

Mobiltelefoner / elektronik

Børnene må gerne medbringe deres mobiltelefoner, og andet elektronik som fx. Ipad og Pc, men på eget ansvar. Damvej erstatter ikke ødelagte eller bortkomne telefoner, Ipads, Pc og lig-nende.

Følgeordning / Tabulex

Når nye 2.-3. klasse børn starter, er der de førset 14, oblikatorisk følgeordning hvor de hentes ved skolegården efter skoletid. Hvis der ønskes en følgeordning derudover vurderes denne indsats af lederen af Damvej.

Vi har elektronisk registrering af 3. kl. børn og glidende overgang.

Tabulex, børn: er vores elektroniske platform i fritidstilbuddene. Her tjekkes børn ind og de skal trykke sig ud når de går hjem. På Tabulex kan man bl.a. også finde informationer omkring aktiviteter i fritidstilbuddet. Vi vil gerne at forældre er med til at opdrage deres børn til brugen af Tabulex. Forældre sørger selv for at deres privat informationer løbende bliver opdateret, så de kan kontaktes.

Feriepasning

Vi har fælles feriepasning i distriktet på afd. Damvej og afd. Skjoldborgsvej.

Tilmelding til feriepasning foregår via Tabulex for børn i glidende overgang og 3 årgang.

4.– 6. årgang, ingen tilmelding.

Information vedr. feriepasning meldes ud på forældreintra.